KANPINAK, TABERNAK, JATETXEAK, ETAB.

Kanpin, taberna eta jatetxeetako proiektuen garapenean laguntza eskaintzen dugu, erretzaileentzako guneak gauzatzen, kanpo lur soroak, kanpo altzairuak mahaiekin, jarlekuekin, zakarrontziekin besteak beste…. Eraikuntzetako fatxaden gaineztatzeak, ongietorri eta adierazgarriak diren kartelak, kanpoko guneak banatzeko itxiturak, gune publikoak mugarriztatzea,…