ESTALDURAK – ESTALTZEAK

Gure egurra elementu ezberdinak gaineztatu edo estaltzeko erabiltzen da, aurkitzen den ingurunean hobeto integratu ahal izateko. Adibidez, betoizko harresiak estaltzeko/gaineztatzeko erabili ohi da, apaingarri bezala, eraikuntzetako haizeztatutako fatxaden gaineztatze bezala, profil ar-emetsuetan nahiz banandutako xafletan, etab. Erregai tankeak, makina osagarrietako guneak, zabor kontainerrak,… bezalako elementuak estaltzeko ere erabiltzen da.